CEO Sunrock en de grootste uitdaging van de energietransitie

De komende maanden spreken wij duurzame koplopers uit het bedrijfsleven over de kansen en uitdagingen van de toekomsteconomie. Dit keer: Johannes Duijzer, CEO van zonne-energiebedrijf Sunrock, over de energietransitie. “De echte vragen zijn: hoe krijgen we het operationeel gedaan? En waar halen we de spullen vandaan?”

Wat doet Sunrock zoal om de klimaatdoelen van Parijs te halen?

“Alles wat wij doen draagt bij aan de klimaatdoelen van Parijs. Ons bestaansrecht bevindt zich in die maatschappij die draait op schone energie. Daar werken we naartoe. We willen zoveel mogelijk daken benutten voor het opwekken van zonne-energie. We zagen dat in Nederland niet snel genoeg zonnepanelen op de daken van bedrijfspanden kwamen, ondanks de subsidies. Dus zijn wij ons daarop gaan richten.”

“We leveren de energie-oplossing die past bij de eigenaar van het vastgoed. Voor de een stopt dat bij de verhuur van het dak. De ander wil de energie ook zelf gebruiken. We zien dat steeds meer vastgoedeigenaren willen profiteren van de zonne-energie die ze zelf opwekken. Dat is duurzamer, want het is lokaal opgewekte energie. Ook financieel is het aantrekkelijk. Vorig jaar hadden we vanwege COVID-19 regelmatig met negatieve energieprijzen te maken. Maar de afgelopen 4 maanden zien we prijzen van 80 tot 150 euro per megawattuur. Je eigen energie is dan al snel goedkoper.”

Ook biedt het een oplossing voor een steeds nijpender probleem: de schaarste op het elektriciteitsnet. Niet alleen wij krijgen geen aansluiting meer, maar ook de gebouweigenaren zelf niet. Wij zorgen dan met een batterij en het optimaliseren van het verbruik dat een zo klein mogelijke netaansluiting volstaat. Zo kunnen we bijvoorbeeld op een pand van Prologis twee keer zoveel zonnepanelen neerleggen op een standaardaansluiting, dankzij een grote batterij in combinatie met een snellaadsysteem voor vrachtwagens.”

Welke bijdrage gaan jullie de komende jaren leveren aan de toekomsteconomie?

“Eind dit jaar hebben we 230 megawatt aan zonnepanelen operationeel verdeeld over 120 locaties. We zijn heel hard aan het bouwen. Sunrock heeft 35 tot 45 procent van de markt voor grootschalige daksystemen. In Nederland willen wij groeien naar 600 megawatt. Dat klinkt eenvoudig maar is het niet.

Een heel belangrijk element is de geschiktheid van de daken. We hebben nu 400 megawatt gecontracteerd, daarvan is eind dit jaar 230 megawatt operationeel. Daar staat bijna het dubbele aan potentieel tegenover. De helft valt dus af omdat het dak niet stevig genoeg is, de isolatie ongeschikt is voor zonnepanelen of de netaansluiting niet volstaat.

We groeien met onze oplossingen alle kanten op: op grote daken met off-grid mogelijkheden zoals bij Prologis, en ook in de kleinere markt zien we veel kansen. Daarnaast breiden we internationaal uit en wordt het aanbod steeds slimmer en complexer. De bedoeling is dat we over vijf jaar 1,5 gigawatt operationeel hebben. Een forse ambitie, want het wordt moeilijker door de beperkingen. Tegelijkertijd wordt de dominante politieke en economische beweging ook steeds strenger en duidelijker. Want duurzame stroom moet gewoon en gaat gebeuren.”

“Duurzame stroom moet gewoon, en het gaat gebeuren”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de sector de komende jaren?

“De grootste uitdaging is de beschikbaarheid van eigenlijk alles. Van alle materialen, zonnepanelen, omvormers, technisch personeel. De opdracht is zo gigantisch. Mensen begrijpen dat vaak nog niet. Maar als we echt verduurzamen in het tempo dat nodig is om in 2030 onze doelen te halen, betekent dat een gigantische hoeveelheid materiaal en werk. De echte vragen zijn: hoe krijgen we het operationeel gedaan? En waar halen we de spullen vandaan?

Op de korte termijn is daar niet zomaar een oplossing voor. Als Europa hebben we de hele zonnepanelen-industrie naar China verbannen. Dat heb je niet zomaar terug. Daardoor zijn we nu heel afhankelijk. We zien de eerste bedrijven die vanuit Europa gaan leveren. Die zijn nu nog veel te duur. Maar op termijn, ik sluit niks uit.

Er is ook een positieve ontwikkeling. We zien dat duurzame energie mainstream economie geworden is. Met name jong talent vindt het steeds aantrekkelijker. Drie jaar geleden was het nog heel experimenteel om bij Sunrock te gaan werken, maar nu is het juist de toekomst als je carrière wilt maken. Als je de komende 30 jaar de goede dingen wilt doen en relevante zaken wilt leren, is dit een heel interessant bedrijf.”

 

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter