ESG Reports

Sunrock Climate Disclosure 2021
Bij Sunrock is het ons doel om van hernieuwbare energie de conventionele energiebron voor onze klanten te maken. We vinden het van cruciaal belang dat we in alle aspecten van onze activiteiten ons eigen gebruik van fossiele brandstoffen minimaliseren. Daarom heeft Sunrock zich in 2020 gecommitteerd aan het Science Based Target Initiative, waarmee we meten en actie ondernemen om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen. Lees ons klimaatrapport met gegevens over onze voortgang op het gebied van emissiereductie in 2021.