Innovatief experiment met energieopslag

De energietransitie maakt de productie van meer zonne-energie en de introductie van duurzame mobiliteit onontkoombaar, maar het is voor de gebruikers van gebouwen nog niet zo makkelijk de juiste balans tussen vraag en aanbod te vinden. Prologis en Sunrock proberen innovatieve energie-oplossingen uit. Bij de ontwikkeling van DC 5 in Tilburg hebben zij gekozen voor een bijzonder experiment: opslag van zonnestroom in een enorme batterij.

Sander Breugelmans en Maurits van Oranje

Voor Sander Breugelmans, regionaal hoofd Europa van Prologis, is het streven naar duurzaam logistiek vastgoed een niet meer dan logische keuze. “Wij nemen als de grootste ontwikkelaar en eigenaar van logistiek vastgoed in Nederland nadrukkelijk onze verantwoordelijkheid; Prologis wil een goede burger zijn. We kiezen bij onze investeringen voor circulaire gebouwen, het versterken van de biodiversiteit in de omgeving van onze gebouwen en hernieuwbare energie. Distributiecentra hebben omvangrijke daken; die lenen zich bij uitstek voor het plaatsen van zonnepanelen.” Daarbij plaatst hij wel een kanttekening. “Soms is het zo’n ingreep te complex. Oudere gebouwen hebben niet altijd de juiste constructie, maar toch slagen we erin door nieuwbouw en aanpassing van bestaande daken, zoals het overlagen van gebouwen, elk jaar meer energie op te wekken.”

Slimme oplossingen

Bij zon als bron van energie werkt Prologis nauw samen met Sunrock, een jong, snelgroeiend bedrijf dat slimme energie-oplossingen aandraagt met zonneparken op logistiek en commercieel vastgoed. “Bij onze start hebben we de focus gelegd op de grote vastgoedpartijen en het goed begrijpen van hun vraag. We zijn daarbij heel transparant over de kosten en de opbrengsten die samenhangen met het ontwikkelen en beheren van zo’n energiefabriek. Sunrock heeft inmiddels een portefeuille opgebouwd van 1,4 gigawattpiek aan projecten. Daarmee zijn we marktleider als het gaat om het bedekken van grote daken met zonnepanelen en het realiseren van energie-oplossingen. Niet al die projecten zullen gestalte krijgen, niet alle daken zijn in de praktijk geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen”, aldus Maurits van Oranje.

Hij koestert de samenwerking met Prologis. “In 2016, ons bedrijf bestond toen nog maar uit vijf of zes mensen, hebben we een tender van Prologis gewonnen voor twee daken, waar onder het dak van het distributiecentrum van Cool Blue. Daar is een veel bredere samenwerking uit voortgekomen. Drie jaar geleden hebben we voor al hun daken subsidie aangevraagd met de intentie om samen  zonneparken tot ontwikkeling te brengen. Dat lukt goed. Onze teams zijn professioneel, erg gemotiveerd en hebben een klik met elkaar. En we doen wat we toen hebben beloofd: onze partner ontzorgen op gebied van duurzame energie.” Sander Breugelmans wijst daarbij op een tweede uitdaging. “Onze gebouwen zijn verhuurd. We willen onze huurders motiveren gebruik te maken van de beschikbare energie. Dat verhaal kunnen we niet alleen vertellen. Het is technisch gecompliceerd. Dan is het belangrijk om samen met een partij als Sunrock het gesprek met onze huurders te kunnen voeren.”

Innovatief experiment met energieopslag

Batterijtechniek

Bij het Prologis-complex DC 5 in Tilburg -een totaal complex van 70.000 m2- is sprake van de opwekking van vier megawatt aan zonne-energie. Daar is door Sunrock en Prologis een extra stap gezet: niet direct te gebruiken energie wordt opgeslagen in een batterij ter grootte van een zeecontainer. “Onze energienetwerken zijn ontworpen om vanuit grote energiecentrales huishoudens en bedrijven heel kleinschalig van stroom te voorzien. Eenrichtingsverkeer. Het stelsel is niet gebouwd op het terug-leveren van energie. Op heel veel plekken in Nederland is teruglevering inmiddels een complexe aangelegenheid geworden. We kunnen dus wel solar produceren, maar zullen daarbij slimme, heel innovatieve oplossingen moeten bedenken. We spreken daarom graag over smart energy. Denk aan de vorming van een energie-hub, een plek van waaruit we energie leveren aan bedrijven in de buurt. Of denk aan nieuwe vormen van opslag. Dat is experimenteel, maar we hebben elkaar gevonden in een proef met batterijtechniek in Tilburg. We weten dat het moet. En het moet snel, want extra solar-productie is nodig om over tien tot dertig jaar in ons land aan onze klimaatdoelen te kunnen voldoen”, zo verklaart Van Oranje.

Breugelmans steunt die oplossing voluit. “De energie die overdag wordt opgewekt, kan ’s avonds en ’s nachts worden gebruikt om voertuigen op te laden of derden van energie te voorzien. Dat is mooi, maar de betekenis is breder. Het is belangrijk nieuwe oplossingen uit te proberen. Dat levert data op, daar kunnen we van leren. Bovendien, de energietransitie gaat steeds sneller. Mobiliteit gaat veranderen. Nu rijden er nog veel trucks en bestelbussen op diesel, maar daar gaat nog een enorme verandering plaatsvinden. In de buurt van de grote steden zien we al een vraag naar oplaadfaciliteiten opkomen. Die transitie zal doorzetten. Het is dus belangrijk nu al na te denken over de oplaadinfrastructuur die we straks moeten aanbieden.”

Innovatief experiment met energieopslag

Verstandige strategie

Dat hoort volgens Breugelmans bij een verstandige vastgoedstrategie. “Wij ontwikkelen voor de lange termijn; al die gebouwen houden we in eigen portefeuille. Zij moeten ook over tien of vijftien jaar voldoen aan de vraag van de markt. En dan moeten we experimenteren, dan moeten we bereid zijn kostbare investeringen te doen. Anders zijn we straks niet klaar voor die toekomst.”

Is er een droomperspectief? “Uiteindelijk moet het zo zijn dat we vlooteigenaren kunnen garanderen dat er altijd stroom voorhanden is. Dan kan helpen vol gas die dieseltrucks te vervangen door elektrisch transport. De samenleving kan niet wachten”, aldus Van Oranje.

Prologis & Sunrock

Prologis is de grootste aanbieder van modern logistiek vastgoed in Nederland. De portefeuille gaat richting de 2,5 miljoen m2 aan distributiefaciliteiten. Het aanbod concentreert zich in het zuiden van ons land en rond Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Sander Breugelmans is verantwoordelijk voor de Noord-Europese activiteiten van Prologis.

Sunrock ontwikkelt, realiseert, financiert en beheert grootschalige zonneparken op daken van logistiek en commercieel vastgoed en breidt deze zonneparken uit met opslagsystemen en energie efficiency producten en services. Maurits van Oranje is lid van de directie en CCO. Sunrock is sinds vorig jaar onderdeel van bedrijvengroep Cofra.

Dit artikel is gesponsord door Prologis.

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter