Zonneveld op geluidswal A12

Sunrock ontwikkelt, bouwt, financiert en exploiteert zonneparken, zowel op grootschalige daken, gronden en wateren. Hierbij staat dubbelruimte gebruik centraal, waardoor we ons vooral focussen op vuilstortplaatsen, grond depots, parkeerterreinen, industrie gebieden, infrastructuur en vervuilde wateren.

In december 2020 heeft Sunrock de aanbesteding van de gemeente Utrecht gewonnen voor het plaatsen van zonnepanelen op de bestaande geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen. Op de geluidswal komt een zonneveld van 1,5 kilometer bestaande uit 11.622 zonnepanelen waardoor er voor 1600 huishoudens duurzame energie kan worden opgewekt.

Zonnepanelen langs de A12
Momenteel bevindt het traject zich in de vergunningaanvraag, waarna in september 2021 de SDE++ subsidie wordt aangevraagd. In de zomer van 2022 zal worden gestart met de bouw, zie onderstaande planning op hoofdlijnen.
Planning zonnepanelen langs de A12
Meer informatie en meedenken?
In mei (2021) heeft een eerste enquête plaats gevonden waarmee Sunrock heeft onderzocht hoe zij bewoners het best kunnen betrekken bij het project. Op basis van deze uitkomsten willen we graag verder in gesprek met alle betrokkenen.

Wij vinden het belangrijk dat omwonende goed op de hoogte worden gehouden van de voorgenomen plannen. Daarom staat er een eerste online informatiebijeenkomst gepland op donderdagavond 24 juni a.s. om 20.00 uur. Deze bijeenkomst heeft de vorm van een webinar waarbij iedereen vragen kan stellen via de chat. We doen ons best om de vragen, voor zover mogelijk, tijdens de informatieavond te beantwoorden.

Na de informatieavond zal er, met inachtneming van de dan geldende corona maatregelen, een fysieke inloop sessie worden georganiseerd waarin we verder het gesprek aangaan met alle betrokkenen en iedereen direct vragen aan ons kan stellen.

Na de zomer, in september, wordt er een werkgroep met omwonenden georganiseerd om gezamenlijk het (financiële) participatietraject vorm te geven. De uitkomsten hiervan zullen worden gepresenteerd op een finale informatie avond in december/ januari waarna iedereen (financieel) kan meedoen.

Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-opwekken/zonneveld-op-geluidswal-a12/

Download documenten

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter