Persbericht: Paradox in de energietransitie

Aanstaande woensdag 28 september licht Minister Jetten (Klimaat en Energie) de Tweede Kamer in over de stand van zaken en voorgenomen beleid ten aanzien van zon-PV. Adviesbureau Berenschot heeft ook onderzoek gedaan naar het huidige beleid. Het rapport dat daaruit voortkwam, ‘Paradox in de energietransitie: ontwikkeling zon-PV in de knel ondanks hoge energieprijzen’, concludeert dat binnen de huidige beleidskaders de grootschalige uitrol van zonne-energie (zowel op dak als op land) nauwelijks meer mogelijk is. Onderliggende redenen zijn fors hogere kosten, strengere eisen en toegenomen complexiteit. Hierdoor wordt het moeilijker om de klimaatdoelen te halen (doordat er bijvoorbeeld onvoldoende duurzaam opgewekte elektriciteit is voor groene waterstof en elektrificatie). Daarnaast raken de ambities om onafhankelijker te worden van Russisch gas verder uit het zicht. Om te voorkomen dat de realisatie van zonne-energie nog verder daalt, of zelfs compleet stopt, luiden vijf grote ontwikkelaars de noodklok.

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter