Roofs Sunrock pakt het groots aan

Het tempo zit er goed in. In het hele land worden kleine, grote en zeer grote dakoppervlaktes voorzien van zonnepanelen. Maar er is nog veel te doen. Een aantal bedrijven is in deze markt gestapt om het beschikbare daken­areaal voor zonne-energie te  ontginnen. Het in Amsterdam gevestigde Sunrock begon in 2012 en is inmiddels uitgegroeid tot de grootste ontwikkelaar van energieprojecten op daken, land en water. Roofs vroeg hoe zij te werk gaan en hoe er wordt omgegaan met draagkracht, waterdichtheid en verzekeren en welke rol er is weggelegd voor dakdekkersbedrijven. Het gaat immers om enorme oppervlaktes die geschikt gemaakt moeten worden voor zonnepanelen.

Stephan Kleiwegt is nu drie jaar projectmana­ger voor Sunrock, in welke hoedanigheid hij verantwoordelijk is voor de aanleg van grootschalige energiesystemen op distributie­centra en ander commercieel vastgoed. “Wij werken veel samen met ontwikkelaars van dergelijk vastgoed, zoals DHG en Prologis. Zo hebben we net een overeenkomst gesloten met contractor Goldbeck Solar om voor ons op Distripark Maasvlakte 46.000 zonnepanelen te plaatsen op tien nieuwe distributiecentra van DHG. DHG is één van de klanten waar we vroeg in het ontwikkelproces mee aan tafel zitten en het is nieuwbouw, daarom kunnen we hier eenvoudiger toewerken naar een optimale oplossing als het gaat om constructie, dakpakket en energiesysteem.”

Het gaat natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Kleiwegt: “De mensen binnen de bedrijven zijn altijd wel geïnteresseerd, maar bedrijven werken vaak toch anders en daarin verschillen bedrijven onderling ook weer. Soms is er bij organisaties weerstand omdat ze de risico’s en de baten niet goed kunnen inschatten. Een eerste ronde gaat meestal wel goed, maar als je begint over de technische realisatie, de kosten, aansprakelijkheid en opstal- en inboedelverzekeringen wordt het vaak lastiger. Wij proberen daar wel een rol in te spelen en spreken bijvoorbeeld regelmatig verzekeraars die op zoek zijn naar wat wel en niet acceptabel is. En als het over brand gaat komen altijd dezelfde paar gevallen boven water die ze huiverig maken. Voor ons is het in elk geval duidelijk dat we niet beginnen aan een dak met EPS-isolatie.”

Vervangen toplaag

“In de praktijk vallen veel bestaande panden af omdat de constructie niet sterk genoeg is of omdat de resterende levensduur van het dak te kort is”, merkt Kleiwegt op. “Een dakpakket vijf jaar na de start vervangen en dus ons systeem er afhalen en weer terugleggen maakt de exploitatie onrendabel. We proberen wel met de eigenaar te kijken of die bereid is de vervanging van een toplaag naar voren te halen. Het is een extra investering, maar het kan financieel heel aardig uitkomen.”

Extra draagkracht

Nieuwbouw is eenvoudiger. “Daarbij kijken we voor de betreffende locatie en bouwhoogte welke marges in de constructie moeten zitten en wat de beste dakopbouw is”, vervolgt Kleiwegt. “We vragen dan al in de ontwikkelfase bijvoorbeeld om extra marge op de draagkracht. Voor de Maasvlakte, waar het goed kan spoken, is dat geen overbodige luxe. Dat kost de ontwikkelaar een bescheiden extra investering, maar het dak krijgt daarmee meerwaarde en het gebouw een beter energielabel.”

Techniek

Met de techniek bemoeit Sunrock zich verder zijdelings. Kleiwegt: “Wij zijn eigenlijk een intermediair met een sterk accent op financiering waarbij we ook specialisten in huis hebben die techniek gericht overweg kunnen met een aannemer, een constructeur en een PV-installateur en op alle vlakken oplossingen kunnen aandragen. Die combinatie financiering en techniek maakt ons succesvol: technische tekeningen vertalen naar een business case. Ikzelf ben technisch georiënteerd. Ik weet dat we zelden PV-systemen direct op een dak monteren. Neem Nippon Express, een van de grootste bestaande daken in het land. Dat dak is ontworpen met voldoende draagkracht voor extra belasting en daar komen 34.000 zonnepanelen op. Je snapt dat we daar niet 70.000 gaten in dat dak laten boren. Verder zijn typen verankeringen waarmee valankerplaten worden gemonteerd niet geschikt voor PV-systemen omdat die niet dagelijks belast mogen worden. Ik heb ook een project waar we op 200 mm PIR gaan installeren. Dan zie ik graag extra voetjes toegepast, anders krijg je deuken, plasjes regenwater en mosvorming.”

Geen groen

Groendaken worden (nog) niet meegenomen in de overwegingen van Sunrock. “Dat is met name vanwege het gewicht. Een nat groenpakket betekent al snel 80 kg extra en dat betekent extra kosten. Onze business case met SDE werkt met een garantieprijs voor de stroom die hoger is dan de groothandelsprijs, maar een stuk lager dan de consumentenprijs. Dus die extra kosten haal je er niet uit.”

Middelgrote projecten bundelen

De echt grote daken van onder meer de logistieke centra staan goed op de radar van Sunrock. De volgende stap is de dakgrootte tussen 1.000 m2 en 10.000 m2. Kleiwegt: “We hebben nu 120 megawattpiek geïnstalleerd. Dat zijn ruwweg 300,000 panelen. In vijf tot zeven jaar tijd willen we dat vertienvoudigen. Om dat te bereiken gaan we de focus, die nu nog op grote daken ligt, verbreden naar het buitenland en naar de middelgrote daken. Denk aan bouwmarkten en productielocaties maar ook ziekenhuizen. Daarbij is het aantal te plaatsen omvormers belangrijk; dit zijn kostbare onderdelen en die wil je zo slim en gestandaardiseerd mogelijk inzetten. Ook met het installeren kijken we naar slimme oplossingen. Als je op een systeem voor deze categorie daken tienduizend euro kan besparen door het slim organiseren van gezamenlijke projecten op bedrijventerreinen of met de inzet van kranen en ander materieel, wordt het steeds interessanter voor alle partijen. Dus we gaan hier de projectmatige aanpak loslaten en meer lokaal, regionaal of per bedrijventerrein aanbesteden.”

Dakdekkers

“Waar we ook winst kunnen boeken is in een samenwerking met partners als EPC-adviseurs, installateurs en dakdekkers. Zo kunnen dakdekkers met een sterk regionaal netwerk aardig inschatten waar binnen twee jaar grotere daken vernieuwd moeten worden; als je dat naar voren haalt, kun je in één keer daar de PV meenemen en weer flink besparen op bijvoorbeeld kosten voor kranen. Je maakt met dit soort dingen projecten van deze schaal mogelijk: clusteren, gebouwen vooral dicht bij elkaar en één goed product aanbieden compleet met laadpalen. We zijn al ver in de voorbereiding en hebben voor de volgende SDE-ronde al een lijst klanten klaar staan.”

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter