Energie uit
eigen regio

Sunrock is actief in heel Nederland en helpt provincies en gemeenten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen echt aan boord komen en er profijt van hebben. Zo creëren we draagvlak en maken we met elkaar provincies, regio’s en gemeenten slimmer en duurzamer.

Wat wij bieden

Beleidsmatige inpassing

Sunrock realiseert dubbel ruimtegebruik en koppelkansen met huidig gebruik om het zonnepark optimaal in te passen in het bestaande beleid.

Ecologische inpassing

Bij het ontwerp zorgen we voor optimale landschappelijke- en ecologische inpassing. Voor ieder ontwerp realiseren we maatwerk om tot het mooiste resultaat te komen.

Maatschappelijke
inpassing

Door lokale belanghebbenden proactief te betrekken zorgt Sunrock voor breed draagvlak en verschillende participatiemogelijkheden.
Play Video

Projecten

Citisens

Prologis

Rotterdamse haven

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen