Zonneveld op
geluidswal A12

Sunrock ontwikkelt, bouwt, financiert en exploiteert zonneparken, zowel op grootschalige daken, gronden en wateren. Hierbij staat dubbelruimte gebruik centraal, waardoor we ons vooral focussen op vuilstortplaatsen, grond depots, parkeerterreinen, industrie gebieden, infrastructuur en vervuilde wateren.
Sunrock ontwikkelt, bouwt, financiert en exploiteert zonneparken, zowel op grootschalige daken, gronden en wateren. Hierbij staat dubbelruimte gebruik centraal, waardoor we ons vooral focussen op vuilstortplaatsen, grond depots, parkeerterreinen, industrie gebieden, infrastructuur en vervuilde wateren.
In december 2020 heeft Sunrock de aanbesteding van de gemeente Utrecht gewonnen voor het plaatsen van zonnepanelen op de bestaande geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen. Op de geluidswal komt een zonneveld van 1,5 kilometer bestaande uit 11.622 zonnepanelen waardoor er voor 1600 huishoudens duurzame energie kan worden opgewekt.
Zonnepanelen langs de A12

In oktober 2021 is succesvol de omgevingsvergunning verkregen. Hierna is de SDE++ subsidie aangevraagd, welke naar verwachting in het voorjaar van 2022 wordt toegekend. Na de zomer van 2022 zal worden gestart met de bouw, zie onderstaande concept planning op hoofdlijnen.

Planning zonnepanelen langs de A12
Meer informatie en meedenken?

In mei (2021) heeft een eerste enquête plaats gevonden waarmee Sunrock heeft onderzocht hoe zij bewoners het best kunnen betrekken bij het project. Op basis van deze uitkomsten willen we graag verder in gesprek met alle betrokkenen.

 

Wij vinden het belangrijk dat omwonende goed op de hoogte worden gehouden van de voorgenomen plannen. Daarom heeft er een eerste online informatiebijeenkomst plaatsgevonden op donderdagavond 24 juni om 20.00 uur. Deze bijeenkomst had de vorm van een webinar waarbij iedereen vragen kon stellen via de chat. Het verslag en de presentatie van deze informatieavond is terug te vinden op deze pagina.

 

Na de informatieavond zijn er, met inachtneming van de toen geldende corona maatregelen, meerdere fysieke inloop sessies georganiseerd waarin we in gesprek zijn gegaan met alle betrokkenen en iedereen direct vragen aan ons kon stellen. Gedurende de inzage termijn van de omgevingsvergunning zijn er nog extra vragen beantwoord en is er nog additioneel onderzoek uitgevoerd.

 

Na de zomer, in oktober, is er een werkgroep met omwonenden georganiseerd om gezamenlijk het (financiële) participatietraject vorm te geven. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden middels een presentatie en verslag onderaan de pagina. In het voorjaar van 2022 zal het participatie product verder worden uitgewerkt waarna iedereen (financieel) kan meedoen.

 

Voor meer informatie zie ook de website van de gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/duurzame-stad/energie/duurzame-energie-opwekken/zonneveld-op-geluidswal-a12/

Download documenten

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen