DHG beheert een enorme portefeuille grote logistieke gebouwen. Sunrock voorziet die miljoenen meters dak van zonnepanelen.In Moerdijk liggen nu 7.000 panelen op een warehouse van DHG. De huurder van het pand kan nu 600 huishoudens van groene stroom voorzien; een zinvolle herbestemming van een dakoppervlak dat anders onbenut was gebleven.