Sunrock breidt Raad van Bestuur uit
Foto van links naar rechts: Elisabeth Stevens (COO), Wessel Wisman (Exec. Dir. Energy & Assets), Otto Jager (CFO), Johannes Duijzer (CEO) en Hugo Willink (Exec. Dir. Development). Foto: Jeroen van der Horst.

Sunrock, de toonaangevende Europese ontwikkelaar van grootschalige zonne-energieprojecten op dak, kondigt de uitbreiding van zijn Raad van Bestuur aan: Hugo Willink en Wessel Wisman worden elk verantwoordelijk voor een van de twee divisies van de nieuwe bedrijfsstructuur. Dit is in lijn met de uitbreidings-strategie van Sunrock.

Amsterdam, 7 maart 2024
Sunrock versterkt haar Raad van Bestuur, bestaande uit Johannes Duijzer (CEO), de onlangs benoemde Otto Jager (CFO) en Elisabeth Stevens (COO), met Hugo Willink als Executive Director of Development en Wessel Wisman als Executive Director Energy & Assets. Hugo Willink en Wessel Wisman worden ieder verantwoordelijk voor een deel van de nieuwe organisatiestructuur. Hugo Willink wordt verantwoordelijk voor de divi-sie Development, die zal voortbouwen op het bestaande portfolio om nieuwe zonne-energieprojecten en slimme energiemanagement oplossingen in Europa te ontwikke-len. Wessel Wisman is verantwoordelijk voor de divisie Energy & Assets, die de lange termijn monitoring, verbetering, onderhoud en coördinatie van alle activiteiten van het gehele portfolio van zonnedaksystemen in bedrijf integreert. Hieronder valt ook het verhandelen van de door de PV-systemen opgewekte energie.

Wessel Wisman was voorheen Director Operations bij Sunrock en heeft jarenlange er-varing in de energiesector en in het opzetten en managen van projectmanagement, inkoop en technische afdelingen. Voordat hij bij Sunrock kwam, was Wisman Head of Projects bij Stork, een machine- en installatietechnisch bedrijf. Ook werkte hij bij Fra-mes, een bedrijf dat systemen en oplossingen ontwikkelt en levert voor de internatio-nale energiemarkt. Wessel Wisman heeft een Master of Science in Mechanical Enginee-ring van de Technische Universiteit Delft.

Hugo Willink werkt sinds 2019 bij Sunrock, meest recentelijk als Managing Director bij Sunrock Duitsland. Eerder deed hij internationale ervaring en managementexpertise op bij de toonaangevende personeelsdienstverlener Randstad en de fabrikant van in-dustriële installaties Worley. Willink’s expertise ligt op het gebied van strategieontwik-keling en -implementatie, teamontwikkeling en het stimuleren van bedrijfsgroei. Hij heeft een Master of Science in Spatial and Environmental Economics van de Vrije Uni-versiteit Amsterdam. Georg Brenninkmeijer volgde hem per 1 maart 2024 op als nieuwe Managing Director van Sunrock Duitsland.

Johannes Duijzer, CEO Sunrock, licht de benoeming van de twee nieuwe leden van de Raad van Bestuur als volgt toe: “Wij zijn verheugd dat Hugo Willink en Wessel Wisman zijn toegetreden tot onze Raad van Bestuur. Dit plaatst ons in een uitstekende positie om onze uitbreidingsstrategie te sturen en ons dienstenportfolio uit te breiden. Naast zonne-energie op daken omvat dit slimme energie oplossingen en energiehandel, evenals de uit-breiding van vermogensbeheerdiensten. Dit team stelt ons in staat om onze klanten nog beter te ondersteunen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen op de geza-melijke weg naar een schone energietoekomst.”

Sunrock betrad in 2022 de Duitse markt en heeft het afgelopen jaar al drie projecten succesvol gerealiseerd. Sunrock opende onlangs zijn tweede vestiging in Duitsland en is van plan verder uit te breiden in Europa. Tal van projecten zijn momenteel in ont-wikkeling en verdere samenwerkingen worden tot stand gebracht.

Over Sunrock
Sunrock werkt samen met Europese bedrijven, organisaties en overheden aan een op maat gemaakte energiestrategie en is de nummer één in grootschalige zonnedakener-gieprojecten. Van zonnesystemen tot slimme batterijen en van asset management tot overzichtelijke dashboards. Sunrock regelt het allemaal: haalbaarheidsstudies, subsi-dieaanvragen, financiering en verzekeringen. Van de exploitatie en het beheer van zonneparken tot het benutten van de schone energie die ze opwekken.

Sunrock is in 2012 in Nederland opgericht als start-up in zonne-energie voor logistiek vastgoed en is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 135 medewerkers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Sunrock heeft 500 MWp aan zonne-energie gereali-seerd en heeft nog eens 1 GWp in ontwikkeling. Met een uitgesproken toewijding aan hun ESG-criteria hebben ze een duidelijke missie: samen met hun klanten vooruitgang boeken op weg naar een toekomst met schone energie.

Heb je vragen? Laat ons je bellen of mailen

Your energy
just got smarter