Zonnepark Roodehaan biedt aan 3.500 huishoudens groene energie en reduceert op die manier 6 gigaton aan CO2 per jaar. Bij Roodehaan liggen uitsluitend thin-film panelen, die ook bij weinig zon al energie opwekken. Er is rekening gehouden met de omgeving van het park: zo is de sloot intact gehouden en krijgen de schapen van de buurman ruimte om te grazen tussen de panelen.